websiteonderwijs.jpg

Ontwikkeldoelen en ambities

We werken continu aan onderwijsvernieuwing. Dit doen we in deze schoolplanperiode 2019-2023 aan de hand van onderstaande vier ambities en ontwikkeldoelen.

Schoolplan bord 1

LEEFWERELD

Ontwikkeldoel:

Wij zijn in onze school gericht op elkaar en onze omgeving omdat God ons hiervoor verantwoordelijkheid geeft.

Schoolplan bord 1
Schoolplan bord 2
Schoolplan bord 2

LEERLING

Ontwikkeldoel:

Alle leerlingen voelen zich veilig en gewaardeerd zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Schoolplan bord 3

PERSONEEL

Ontwikkeldoel:

Wij werken vanuit een professionele onderzoekende houding met een gezamenlijke visie op ons onderwijs.

Schoolplan bord 3
Schoolplan bord 4
Schoolplan bord 4

LEERSTOF

Ontwikkeldoel:

Onze leerstof is afgestemd op de mogelijkheden van onze leerlingen en daagt hen uit om eigenaar te zijn van hun leerproces.