Foto's
Laatste nieuws

Algemene informatie

Algemeen 

De school is genoemd naar ds. A. van Stuijvenberg. Hij was predikant van de Gereformeerde Gemeente van Nunspeet ten tijde van het ontstaan van de school (31 augustus 1954; opening 1ste schooljaar.) Hij heeft de eerste steen gelegd van het schoolgebouw (26 juni 1954) en bekleedde toen de functie van voorzitter van het schoolbestuur. 

Onze school is nog steeds in dit gebouw gehuisvest. In de loop der jaren is de school uitgebreid en vernieuwd waarbij het 'historische' karakter bewaard is gebleven. De school staat aan de westzijde van Nunspeet, aan de rand van het centrum,  in een boomrijke omgeving.

De school valt samen met de Ds. C. de Ridderschool onder hetzelfde bestuur. Het voedingsgebied van de scholen is in twee delen gedeeld. Woont u ten oosten van deze lijn dan kunt u uw kind aanmelden bij de Ds. C. de Ridderschool. Woont u ten westen dan kunt u uw kind bij onze school aanmelden. De grens is aangegeven in de schoolgids.

Onze school telt op teldatum ca. 230 leerlingen. Deze zijn verdeeld over negen groepen. In de loop van het jaar start er een zogenaamde nulgroep. Ook hierover kunt u informatie vinden in de schoolgids.