Foto's
Laatste nieuws

Bestuursinfo

ANBI status
Het bestuur van onze schoolvereniging heeft de ANBI status. Giften aan onze school/scholen zijn fiscaal aftrekbaar.

Ter informatie treft u hieronder een aantal documenten aan:

Jaarrekening 2016
Via deze link kunt u de jaarrekening van de schoolvereniging inzien. Dit is het financiele verslag.

Uitreksel Kamer van Koophandel
Via deze link kunt u een recent uitreksel van de kamer van koophandel inzien inzake onze schoolvereniging.

Het actuele beleidsplan kunt u links vinden onder de link: schoolplan.

Het beloningsbeleid van onze medewerkers vindt plaats volgens de CAO. Er is functiedifferentiatie toegepast zodat er LA- en LB- functies zijn bij de leerkrachten. De LB-functie is ingezet bij teamleiders, IB'er en een aantal seniordocenten.