Welkom

Dit is de website van de ds. A. van Stuijvenbergschool. Samen met de ds. C. de Ridderschool, gaan wij uit van de Gereformeerde Gemeente in Nunspeet.

Iedere schooldag lopen er zo'n 230 kinderen ons schoolgebouw binnen. Ze ontmoeten er een team van enthousiaste meesters en juffen en nemen plaats in één van de tien groepen.

Onze school is een reformatorische school. In ons onderwijs neemt het Woord van God de centrale plaats in. 

LEES MEER
20230831 Kopiëren.jpg

Welkom

Dit is de website van de ds. A. van Stuijvenbergschool. Samen met de ds. C. de Ridderschool, gaan wij uit van de Gereformeerde Gemeente in Nunspeet.

Iedere schooldag lopen er zo'n 230 kinderen ons schoolgebouw binnen. Ze ontmoeten er een team van enthousiaste meesters en juffen en nemen plaats in één van de tien groepen.

Onze school is een reformatorische school. In ons onderwijs neemt het Woord van God de centrale plaats in. 

LEES MEER

Onze visie en missie

Waar staan we voor?

'Op grond van Gods Woord de kinderen de weg wijzen naar Christus', dat is de opdracht die we dagelijks proberen vorm te geven. Vanuit deze houding is ons doel om onze leerlingen fijne en leerzame ervaringen op te laten doen in een veilige leeromgeving, waarbij de relatie centraal staat.

LEES MEER
20230831.jpg
20230831.jpg

Groen-blauw schoolplein

Vrijdag 1 september 2023 is het nieuwe groen-blauwe schoolplein geopend door wethouder Elskamp. Een plein waar ruimte is om te spelen en om te leren. En een plein waarover we ons kunnen verwonderen over de schoonheid van de schepping: inheemse planten en bomen, bloeiende bloemen en in de toekomst heerlijke vruchten. 

Daarnaast is hemelwater afgekoppeld van het riool en zakt het via de groene wadi de grond in. We zijn blij met ons groen-blauw speel- en leerplein! Dank aan de leerlingen voor het meedenken in het ontwerp, de ouders voor de ondersteuning en onderstaande instanties voor meedenken, subsidie en realisatie:

Afbeelding schoolplan klein

De basis van ons onderwijs

Identiteit, kwaliteit en veiligheid

We werken hierbij uit onze basis:

  • Identiteit: De Bijbel heeft voor ons het eerste en het laatste woord.
  • Kwaliteit: De basis moet op orde zijn om verder te kunnen bouwen.
  • Veiligheid: Leren en leven vraagt fysieke, emotionele en sociale veiligheid.

Met ingang van cursusjaar 2023-2024 is de nieuwe schoolplanperiode gestart. Voor 1 oktober 2023 zullen we het schoolplan publiceren op deze website.

Afbeelding schoolplan klein

Ouderportaal

parro.jpg

We gebruiken op school Parro voor de oudercommunicatie. Klik op de link om in te loggen.

Leerlingportaal

De leerlingen gebruiken MOO. Dat is de digitale leer- en werkomgeving. MOO staat voor Mijn Omgeving Online.

Aanmelden

websiteschool.jpg

Wilt u meer weten over onze school of denkt u na over aanmelding? Neem dan contact met ons op.

Dit schooljaar zijn er twee aanmeldingsavonden:

maandag 4 september 2023 vanaf 19:00 - 20:30 uur

maandag 13 mei 2024 vanaf 19:00 - 20:30 uur.

Daarnaast is er een informatie-avond voor 'nieuwe' ouders waarvan het (oudste) kind in 2024-2025 voor het eerst naar school hoopt te komen. Dit informatiemoment is op maandagavond 3 juni vanaf 19:30 uur.