F20_7241

Schoolvereniging

Onze school valt, samen met de Ds. C. de Ridderschool, onder de Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Nunspeet.

Deze vereniging heeft een ANBI status. Giften zijn aftrekbaar. 

Publicatie ANBI: Formulier publicatieplicht onderwijsinstellingen

Jaarverslag: FInancieel verslag 2022

Het RSIN nummer is: 002716513.

 

Wilt u lid worden van de schoolvereniging of wilt u juist uw lidmaatschap opzeggen, neem dan contact op met de school via het contactformulier.