Schoolklas 2
Hoofdbord.jpg

Schoolplan

uitwerking visie en missie

Het doel van onderwijs en opvoeding is dat de kinderen hun hoop op God leren stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren (Psalm 78). De kinderen worden (op)geleid en gevormd opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij mogen verrichten naar de eis van het Woord van God. 

Als team hebben we nagedacht over ons schoolplan 2019-2023. Met enthousiasme mogen we hier nu aan werken. De samenvatting van ons schoolplan, is te lezen op onze 'borden'. Deze hangen in de hal van onze school, maar u vindt ze ook ook bij de ontwikkeldoelen.

NAAR ONTWIKKELDOELEN
Hoofdbord.jpg