mr.jpg

Schoolplan

2023-2027

Op onze school wordt cyclisch gewerkt. Elke vier jaar wordt er een schoolplan geschreven waarin vastgelegd wordt hoe we willen werken en wat onze ontwikkelrichting is. De huidige schoolplanperiode is gestart in 2023 en loopt door tot 2027. In elk cursusjaar wordt een kleinere cyclus doorlopen die begint met een jaarplan en die gedurende het schooljaar verder doorlopen wordt. De tussen- en eindresultaten worden geĆ«valueerd waarna het jaarverslag vastgesteld wordt. Het schoolplan is in te zien achter deze link: schoolplan 2023-2027

 

Doelen schoolniveau

Doelen

Voor de schoolplanperiode 2023-2027 zijn drie grotere verbeterdoelen geformuleerd. Leerteams vanuit onderwijzend en ondersteunend personeel werken aan deze doelen:

  • Eigenaarschap
  • Engels 
  • Christelijk burgerschap
Doelen schoolniveau