F20_7167

Ons schoollogo

Bovenaan de pagina ziet u ons schoollogo afgebeeld. Dit logo, dat hetzelfde is als het logo van de Ds. C. de Ridderschool, laat zien wat we een school zijn. Het gaat om onderwijs! Dit is te zien aan de getallenreeks 1 tot en met 10 en aan de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet.  Maar erachter ligt een diepere betekenis.

Deze getallenreeks verwijst namelijk ook naar de Tien Geboden. Zij bieden een veilige (leer)omgeving. Een afbakening van het levensterrein gebeurt door Bijbelse normen en waarden. Deze geboden zijn geen benauwende gevangenismuur, maar een veilige stadsmuur. Daarbinnen is het veilig. De geboden zijn leefregels. De kern van de geboden is de liefde. Zo heeft de Heere Jezus de wet samengevat. Dat is verbeeld in de rode cirkel in het midden. De kleur van de liefde en van het vergoten bloed. De wet is vervuld in de Heere Jezus. Hij noemde Zichzelf de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Dat moet Hij zijn in ons leven.

De afbakening door de getallenreeks is niet gesloten, maar open. Het laat een wijds perspectief zien: eeuwigheidsperspectief.

Het laat ook zien dat we niet naar binnengekeerd moeten zijn, maar een boodschap hebben voor de wereld en kinderen opvoeden en onderwijzen voor een plaats in deze wereld.

Het is een logo waar we erg blij mee zijn. Het is ontworpen door de heer J. van den Berge (1927-2015) uit Gouda. Hij was tekenleraar bij Driestar-educatief.