F20_7187

Wie zijn wij

We zijn een reformatorische basisschool met ongeveer 230 leerlingen, 30 personeelsleden en 11 groepen. De gemiddelde groepsgrootte proberen we laag te houden. In de loop van het cursusjaar start er een instroomgroep voor de kinderen die 4 jaar worden.

De school is genoemd naar Ds. A. van Stuijvenberg, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet van 1948 tot en met 1954. Op 26 juni 1954 legde hij de eerste steen van het schoolgebouw. En op 31 augustus 1954 werd de school door hem geopend. Naast predikant, was hij ook voorzitter van het schoolbestuur.

Onze school is nog steeds in dit gebouw gehuisvest. In de loop der jaren is de school uitgebreid en vernieuwd waarbij het 'historische' karakter bewaard is gebleven. De school staat aan de westzijde van Nunspeet, aan de rand van het centrum, in een boomrijke omgeving. Bijna alle kinderen die onze school bezoeken, behoren tot de bevolking van ons dorp. Daarnaast bezoeken enkele kinderen uit het gebied Hulshorst, Hierden en Harderwijk onze school.

De school valt samen met de Ds. C. de Ridderschool onder hetzelfde bestuur. Het voedingsgebied van de scholen is in twee delen gedeeld. Woont u ten oosten van deze lijn dan kunt u uw kind aanmelden bij de Ds. C. de Ridderschool. Woont u ten westen dan kunt u uw kind bij onze school aanmelden. De grens is aangegeven in de schoolgids.

Er is een gezamenlijke peuterspeelzaal die gevestigd is bij de Ds. C. de Ridderschool.

Een deel van onze website is alleen toegankelijk na een login. Heeft u, na het bekijken van onze website, nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.