website2.jpg

Samenwerking

Andere scholen

Als school staan we niet op onszelf. Er vindt, op directieniveau, overleg plaats met de scholen die deel uit maken van de federatie 'IJsselland'. Ook is er een samenwering met de Eliëzerschool te Zwolle, die speciaal onderwijs biedt. 

Met onze buurschool, de Franciscusschool, wordt er samengewerkt rondom zaken die beide scholen aangaan, zoals het parkeerbeleid.

En onder leiding van de gemeente Nunspeet, vindt er samenwerking plaats met de andere basisscholen in Nunspeet tijdens Bestuurlijk Overleg en Lokale Educatieve Agenda.

 

Andere relaties

Als school onderhouden we ook contact met:

  • - de plaatselijke bibliotheek
  • - de schoolbegeleidingsdienst
  • - Driestar Hogeschool
  • - Hoornbeeck College
  • - Samenwerkingsverband 'Berséba', regio Noord
  • - de buurt waar onze school staat