website2.jpg

Samenwerking

Andere scholen

Als school staan we niet op onszelf. Er vindt overleg plaats met de scholen die deel uitmaken van de 'Federatie IJsselland'. Ook is er een samenwering met de Eliëzerschool te Zwolle, die speciaal onderwijs biedt. 

Op gemeentelijk niveau vindt er bestuurlijk overleg plaats onder leiding van Gemeente Nunspeet. Het betreft overleg en samenwerking met lokale kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het kader van de Lokale Educatieve Agenda.

 

Andere relaties

Als school onderhouden we o.a. contact met: