F20_7047.jpg

Visie en missie

In het strategisch beleidskader heeft het bestuur het onderwijsdoel als volgt samengevat:
"Het doel van onderwijs en opvoeding is dat de kinderen hun hoop op God leren stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren (Psalm 78). De kinderen worden (op)geleid en gevormd opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij mogen verrichten naar de eis van het Woord van God."

Samengevat zien we dit terug in onze opdracht: ‘Op grond van Gods Woord de kinderen de weg wijzen naar Christus’.

Doel:
Ons hoger schooldoel is om onze leerlingen fijne en leerzame ervaringen op te laten doen in een veilige leeromgeving waarbij de relatie centraal staat. Om zo de leerlingen voor te bereiden op de wereld om hen heen en daarin als christen te participeren.

Hoofdbord.jpg

Werken uit de basis

Identiteit: De Bijbel heeft voor ons het eerste en het laatste woord.
Kwaliteit: De basis moet op orde zijn om verder te kunnen bouwen.
Veiligheid: Leren en leven vraagt fysieke, emotionele en sociale veiligheid.

Hoofdbord.jpg